Koordinater.se - uppdateringsportalen

Välkommen

Du har kommit till uppdateringscentralen för Koordinater.se's databas. Här hjälps vi åt att fylla på med information kring de intressepunkter som ligger publicerade på Koordinater.se

De flesta tjänster kommer att kärva att du är inloggad, här kan du logga in

Skapa ny

Här lägger du till en intressepunkt i databasen.

Lägg till intressepunkt
Intressepunkter du uppdaterat
# Namn
Senast uppdaterade intressepunkter
# Namn
77747 Park Uppdatera Visa
78800 Park Uppdatera Visa
53897 Pressbyrån Uppdatera Visa
76176 Park Uppdatera Visa
73655 Återvinning Uppdatera Visa
79070 Park Uppdatera Visa
44641 Runristning Uppdatera Visa
32360 Mårn, Mårängsbadet Uppdatera Visa
63034 Begravningsplats Uppdatera Visa
63377 Begravningsplats Uppdatera Visa
Vårt forum